Σπίτι του Μάνα

Σπίτι του Μάνα

Ο Εθελοντισμός – όπως και το Yoga – φέρει στον πυρήνα της φιλοσοφίας του την αναζήτηση του βαθύτερου νοήματος της ζωής. Είναι ο τρόπος να καταθέσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου σε μία ιδέα ή μία προσπάθεια με προστιθέμενη αξία για το κοινωνικό σύνολο....