46° Σεμινάριο με την Eva Ruchpaul στην Αθήνα. Πάντα μοναδική και ξεχωριστή.